Vragen over aanpak overlast in Kruiskamp

In het AD/Amersfoortse Courant van zaterdag 1 oktober wordt melding gemaakt van overlast door een groep jongeren in de wijk Kruiskamp. Deze overlast beperkt zich niet tot het vervuilen van de openbare ruimte, maar er is ook sprake van fysiek geweld en bedreigingen. VVD, PvdA en GroenLinks willen een harde Hoogland-aanpak van deze overlast en hebben gezamelijk schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

Schriftelijke VragenStellers: H. Barske (VVD), Y. El-Messaoudi (PvdA), L. Brugge (GL)Onderwerp: Aanpak overlast in Kruiskamp

Bij de indieners zijn al eerder verschillende signalen binnengekomen overlast van groepen jongeren in Kruiskamp. De gemeente en de rijksoverheid hebben de afgelopen jaren vele miljoenen in de wijk geïnvesteerd om de wijk te verbeteren. Deze verbeteringen zouden ook een terugdringing van de overlast tot gevolg moeten hebben. Realiteit is echter dat groepen jongeren op verschillende plekken in de wijk overlast bezorgen. De portefeuille­houder heeft onlangs in verband met de overlast van jongeren in Hoogland toegezegd hard op te zullen treden. Indieners hebben vragen aan het college over de incidentele en structurele aanpak van de overlast door jongeren in de wijk Kruiskamp.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vraag 1: Is het college op de hoogte van de overlast van groep(en) jongeren in de wijk Kruiskamp?

Vraag 2: Is het college met de indieners van mening dat opgetreden moet worden tegen deze overlast?

Vraag 3: Bestaat er bij de gemeente en/of politie een actieplan(en) (incidenteel als structureel) om de overlast in Kruiskamp aan te pakken: o.a. handhaving? Zo­ja, kunt u aangeven wat de speerpunten zijn van dit plan(en)? Zo nee, op welke wijze gaat u deze overlast structureel bestrijden?

Vraag 4: Welke afspraken zijn er met de wijkagent over handelen bij melding van dergelijke situaties?

Vraag 5: Welke afspraken zijn te maken met wijkwerk en bewoners om dergelijke situaties te voorkomen?

Vraag 6: Is het college bereid op korte- en lange termijn dezelfde prioriteit en inzet te geven aan de bestrijding van de overlast in Kruiskamp als de portefeuille­houder onlangs heeft toegezegd voor bestrijding van de overlast in Hoogland?

H. Barske, VVDY. El-Messaoudi, PvdAL. Brugge, GroenLinks

   Reageren
Lubbertus Brugge, buitengewoon fractielid GroenLinks, l.brugge@raad-amersfoort.nl