Nieuws

Raad wil geen rondwegen om Amersfoort heen

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op initiatief van PvdA, SP en GroenLinks bij meerderheid besloten dat de aanleg van nieuwe autowegen rondom Amersfoort veel ruimte vraagt en een onaanvaardbare aantasting is van de groene gebieden rondom Amersfoort zoals Birkhoven-Bokkeduinen, Hoogland-West, Arkemheen-Eempolder, Bloeidaal en het Hoevelakense Bos.

Lees verder

GroenLinks stemt in met Nota Parkeernormen

De raad sprak op 27 januari over nieuwe parkeernormen. Voor GroenLinks hadden die normen lager mogen zijn, maar daar was geen meerderheid in de raad voor. GroenLinks steunde een amendement om parkeren in de binnenstad bij voorkeur niet op eigen terrein te realiseren maar in bestaande of reeds geplande parkeer­garages, en een motie om onderzoek te doen naar centrale parkeer­voorzieningen in wijken. GroenLinks was tegen amendementen van de VVD waarin gevraagd werd om het verhogen van het aantal parkeerplaatsen.

Lees verder

GroenLinks: 'Bouw woningen in lege kantoren'

In Amersfoort staan ruim twintig voetbalvelden aan kantoorvloer leeg. Als die ruimte wordt omgebouwd, is dat genoeg voor zeker duizend woningen. GroenLinks vindt de enorme leegstand asociaal en slecht voor de stad. De gemeente moet in actie komen om de ombouw van lege kantoren naar woningen te stimuleren.

Lees verder

Meer plezier met minder vuurwerk

GroenLinks-wethouder Gerda Eerdmans heeft vorig jaar voorgesteld om op 2 of 3 plekken in de stad een vuurwerkfeest te organiseren. "Ik heb me verbaasd en geërgerd aan de enorme hoeveelheid vuurwerk die de lucht is ingeknald. Juist nu we zoveel aandacht besteden aan de luchtkwaliteit vind ik het eigenlijk te gek voor woorden." Dit jaar is er een burger-initiatief van twee raadsleden uit Den Haag en Rotterdam met dezelfde strekking. Binnen twee weken ondertekenden ruim 50.000 mensen de wens tot minder vuurwerk om weer een veilige en feestelijke jaarwisseling te krijgen. De verwachte datum van indiening is 1 mei 2009.

Lees verder

VERDER: protesten en bijeenkomst

In december is er een startnotitie voor Knooppunt Hoevelaken verschenen in het kader van het mobiliteitsplan "VERDER". Tot 30 januari 2009 is het mogelijk om in te spreken op deze startnotitie. En dat is hard nodig, want er worden vergaande asfalt-maatregelen onderzocht. Binnen GroenLinks Amersfoort is er veel verzet tegen deze asfalt-plannen. Milieudefensie en VBBBB organiseren op zaterdag 17 januari een demonstratieve wandeling langs de voorgestelde West-Tangent door Birkhoven. GroenLinks-raadslid Erik van Vliet heeft op 20 januari een interne bijeenkomst over de pakketstudies gepland. En heeft u ook al de petitie 'Tot hier en niet VERDER!' van de NMU getekend?!

Lees verder

VERDER of TERUG?

Voor de provincie Utrecht wordt op dit moment een "mobiliteitsplan" opgesteld om de provincie "bereikbaar te houden". Dit pakket aan maatregelen heeft de naam VERDER gekregen, met bijpassende website www.ikgaverder.nl, waarbij we natuurlijk direct denken: verder waarmee?

Lees verder