Nieuws

Leerling-stageplaats bij project Hogewegzone

Groen werkt! GroenLinks bestuur werkt! Soms is het niet eens nodig om een motie of amendement in te dienen, maar is het opperen van een idee al genoeg om dingen te bewerk­stelligen. Zo is er in het kader van het project Hogewegzone een leerling-bouwplaats toegezegd. GroenLinks-raadslid Erik van Vliet licht het een en ander toe.

Lees verder

"Wat moet GroenLinks in buurten en wijken?"

Op weg naar de gemeenteraads­verkiezingen van maart 2010, vond er op 29 september jl. een wijkbijeenkomst plaats over de Kruiskamp, de Koppel en Liendert voor leden van GroenLinks. Daar werd afgesproken om het initiatief te nemen om een bewoners­platform op te richten, samen met andere geïnteresseerden. Dick van de Velde heeft met het wijkopbouwwerk in de Kruiskamp gesproken om de mogelijkheden daarvoor verder te onderzoeken. Maar eerst reageert hij op de reacties op zijn verslag van de wijkbijeenkomst.

Lees verder

Amersfoort zamelt 55.000 kilo kunststof in

Eind juni begon in Amersfoort de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Na drie maanden is de eerste balans opgemaakt. In Amersfoort gaat de inzameling erg goed: er werd ruim 55.000 kilo plastic ingezameld. Het aantal verzamelcontainers wordt nu verdubbeld, om het grote aanbod aan te kunnen. GroenLinks-wethouder Sebastiaan van 't Erve: "Ik hoop dat iedereen zijn steentje wil bijdragen en plastic zoveel mogelijk in de plasticbak zal aanbieden."

Lees verder

Duurzaamheidsdagen op de Wagenwerkplaats

Duurzaamheid staat op donderdag 12 en vrijdag 13 november centraal op de Wagenwerkplaats: de oude NS-werkplaats aan de Soesterweg. Onder leiding van een van dé duurzaamheids­autoriteiten van ons land, Kees Duijvestein, wordt er twee dagen gewerkt aan mogelijkheden om de Wagenwerkplaats zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Iedereen kan gratis meedoen aan de workshops. GroenLinks-wethouder Sebastiaan van 't Erve (Milieu, Project Spoorweg­emplacement) is ook aanwezig.

Lees verder

Digitale Nieuwsbrief - Nummer 50 - Oktober 2009

GroenLinks wil input voor duurzame bezuinigingen
Straatverlichting Amersfoort onbetrouwbaar
Fractie-medewerkster Layla de Jong stelt zich voor
Overig: raadsbijdragen en schriftelijke vragen
Concept-verkiezingsprogramma klaar; ledenvergadering zaterdag 31 oktober
Opinie: Je moet van de spullen van anderen met je poten afblijven!
Wijkbijeenkomst Kruiskamp, Koppel en Liendert
Overig: afdelingsnieuws en stadsberichten

Lees verder

Amendementen concept-verkiezingsprogramma 2010-2014

Groen Werkt! Dat is de titel van het concept-verkiezings­programma van GroenLinks Amersfoort waarmee we volgend jaar de raadsverkiezingen willen ingaan. Leden konden het programma tot 18 oktober amenderen, waarna het al dan niet gewijzigd tijdens de algemene leden­vergadering op 31 oktober zal worden vastgesteld. Een overzicht van de amendementen die in de ALV aan de orde zullen komen, met het advies van het afdelingsbestuur.

Lees verder