Nieuws

"De politiek in Amersfoort moet een ander gezicht laten zien"

De verkiezingsprogramma's worden nu gemaakt. De gemeenteraads­verkiezingen van maart 2010 komen er aan. Dick van de Velde heeft het kiesgedrag bij de Europese Verkiezingen 2009 in de afzonderlijke buurten en wijken bekeken en kwam tot een aantal conclusies. Ondanks dat het niet om gemeenteraads­verkiezingen ging zijn er volgens hem onmiskenbaar tendensen die ook voor bestuurlijk Amersfoort niet zonder gevolgen kunnen blijven. Het populisme rukt op en stelt de verhoudingen in buurten en wijken op scherp. "Om hierop in te spelen moet de politiek een ander gezicht laten zien", zo luidt zijn conclusie. Keer terug naar de buurten en wijken, verbind je met de mensen daar en kom beslagen ten ijs in de piste van de raadszaal!

Lees verder

Waar kan binnen Amersfoort gebouwd worden?

Veel Amersfoorters vinden dat er niet op het Elisabeth-terrein gebouwd mag worden. Maar waar dan wel? In Hoogland-West, naast het nieuwe ziekenhuis, of rond de golfbaan? Of wordt het tijd voor Hoogland-Oost in Park Schothorst? De NMU vraagt om de plekken waar binnen­stedelijk gebouwd kan worden, aan te geven op www.opdekaartvanutrecht.nl.

Lees verder

GroenLinks: geen vierbaansweg door Birkhoven

GroenLinks is zeer ontevreden over de snelweg­plannen in de vrijgekomen geheime stukken over knooppunt Hoevelaken. "Er wordt gekozen voor de standaard­oplossing van verbreden, zonder alternatieven goed te bekijken", zegt raadslid Erik van Vliet. Ook bij de aanvullende maatregelen voor de stad Amersfoort zet hij vraagtekens. "Hoe vaak is nu al niet gezegd, door ons en door talloze Amersfoorters, dat we géén vierbaansweg door Birkhoven en Bokkeduinen willen?"

Lees verder

GroenLinks twijfelt aan noodzaak bomenkap voor Kersenbaan

Na een participatieronde heeft het college van B&W van Amersfoort een besluit genomen over het toekomstige tracé van de Kersenbaan. In dit ontwerpbesluit komt de Kersenbaan over een groenstrook heen te liggen. Dit betekent dat een groot aantal bomen zal worden gekapt. GroenLinks verbaast zich over dit besluit, en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. "Als het college zoveel bomen wil kappen, terwijl de Kersenbaan ook kan worden aangelegd zonder dit te doen, moet daar een goede reden voor zijn", aldus raadslid Erik van Vliet, "en die reden vind ik niet in de uitkomsten van de participatie. Het college heeft wat mij betreft dus wat uit te leggen".

Lees verder

Raad wil geen rondwegen om Amersfoort heen

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op initiatief van PvdA, SP en GroenLinks bij meerderheid besloten dat de aanleg van nieuwe autowegen rondom Amersfoort veel ruimte vraagt en een onaanvaardbare aantasting is van de groene gebieden rondom Amersfoort zoals Birkhoven-Bokkeduinen, Hoogland-West, Arkemheen-Eempolder, Bloeidaal en het Hoevelakense Bos.

Lees verder

GroenLinks stemt in met Nota Parkeernormen

De raad sprak op 27 januari over nieuwe parkeernormen. Voor GroenLinks hadden die normen lager mogen zijn, maar daar was geen meerderheid in de raad voor. GroenLinks steunde een amendement om parkeren in de binnenstad bij voorkeur niet op eigen terrein te realiseren maar in bestaande of reeds geplande parkeer­garages, en een motie om onderzoek te doen naar centrale parkeer­voorzieningen in wijken. GroenLinks was tegen amendementen van de VVD waarin gevraagd werd om het verhogen van het aantal parkeerplaatsen.

Lees verder