Nieuws

Wethouder zegt goede fietsenstalling Eemplein toe

Op dinsdag 6 oktober heeft de raad het gewijzigde ruimtelijk concept en programma voor het Eemplein vastgesteld en ingestemd met het opstarten van het bestemmingsplan Eemplein. De GroenLinks-fractie was tevreden met de in het plan aangebrachte wijzigingen. De fractie wilde een amendement over de ruimtelijke kwaliteit en het parkeren indienen, maar trok dat terug na toezeggingen van wethouder Luchtenveld.

Lees verder

Amersfoort in het zonnetje gezet

GroenLinks-wethouder Sebastiaan van 't Erve: "Tot mijn grote vreugde is Amersfoort verkozen tot beste zonne-energie gemeente van Nederland! Holland Solar, de branche­organisatie voor de zonne-energie-industrie, waardeert onze brede inzet richting burgers, bedrijven en de eigen organisatie met de eerste plek in deze prestigieuze verkiezing!".

Lees verder

Visie Binnenstad moet breder

Het college heeft in samenwerking met ondernemers, pand­eigenaren, bewoners en vertegenwoordigers van de culturele sector een visie op de binnenstad van Amersfoort opgesteld. Deze visie kwam op 22 september in de raads­vergadering aan de orde. GroenLinks-raadslid Mustafa Özcan kijkt terug op de discussie over deze 'Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad'.

Lees verder

Duidelijkheid over golfbaan Hoogland-West?

Provinciale Staten van Utrecht hebben op initiatief van de Statenfractie van GroenLinks opnieuw benadrukt dat er zeer strikte regels gelden voor de aanleg van golfbanen in landelijk gebied. Omroep Amersfoort trekt de conclusie dat dat ook voor golfbaan Hoogland-West geldt. Jos Kloppenborg van GroenLinks Provincie Utrecht weet beter: "De motie geldt voor golfbanen in 'landelijk gebied 3', niet voor 'landelijk gebied 1'. Dus kijk nog maar eens goed op de Streekplan­kaart..."

Lees verder

Van der Laan de nieuwe Messias?

Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie bracht op maandag 24 augustus een bezoek aan Amersfoort. Kruiskamp is een van de veertig aandachtswijken van het Ministerie van WWI. Tijdens dat bezoek werd de Minister op de hoogte gesteld van de vorderingen van projecten en initiatieven die in het kader van Amersfoort Vernieuwt zijn opgestart. Dick van de Velde heeft zo zijn bedenkingen bij de reactie van de gemeente.

Lees verder

"De politiek in Amersfoort moet een ander gezicht laten zien"

De verkiezingsprogramma's worden nu gemaakt. De gemeenteraads­verkiezingen van maart 2010 komen er aan. Dick van de Velde heeft het kiesgedrag bij de Europese Verkiezingen 2009 in de afzonderlijke buurten en wijken bekeken en kwam tot een aantal conclusies. Ondanks dat het niet om gemeenteraads­verkiezingen ging zijn er volgens hem onmiskenbaar tendensen die ook voor bestuurlijk Amersfoort niet zonder gevolgen kunnen blijven. Het populisme rukt op en stelt de verhoudingen in buurten en wijken op scherp. "Om hierop in te spelen moet de politiek een ander gezicht laten zien", zo luidt zijn conclusie. Keer terug naar de buurten en wijken, verbind je met de mensen daar en kom beslagen ten ijs in de piste van de raadszaal!

Lees verder