Nieuws

Wijkbijeenkomst Kruiskamp, Koppel en Liendert

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is gestart met het organiseren van wijkbijeenkomsten. Op 29 september heeft de eerste bijeenkomst plaats­gevonden over Kruiskamp, Koppel en Liendert in het gebouwtje van de Speeltuin Kruiskamp­kwartier. De komende tijd volgen nog meer wijkbijeenkomsten.

Lees verder

Wethouder zegt goede fietsenstalling Eemplein toe

Op dinsdag 6 oktober heeft de raad het gewijzigde ruimtelijk concept en programma voor het Eemplein vastgesteld en ingestemd met het opstarten van het bestemmingsplan Eemplein. De GroenLinks-fractie was tevreden met de in het plan aangebrachte wijzigingen. De fractie wilde een amendement over de ruimtelijke kwaliteit en het parkeren indienen, maar trok dat terug na toezeggingen van wethouder Luchtenveld.

Lees verder

Amersfoort in het zonnetje gezet

GroenLinks-wethouder Sebastiaan van 't Erve: "Tot mijn grote vreugde is Amersfoort verkozen tot beste zonne-energie gemeente van Nederland! Holland Solar, de branche­organisatie voor de zonne-energie-industrie, waardeert onze brede inzet richting burgers, bedrijven en de eigen organisatie met de eerste plek in deze prestigieuze verkiezing!".

Lees verder

Visie Binnenstad moet breder

Het college heeft in samenwerking met ondernemers, pand­eigenaren, bewoners en vertegenwoordigers van de culturele sector een visie op de binnenstad van Amersfoort opgesteld. Deze visie kwam op 22 september in de raads­vergadering aan de orde. GroenLinks-raadslid Mustafa Özcan kijkt terug op de discussie over deze 'Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad'.

Lees verder

Duidelijkheid over golfbaan Hoogland-West?

Provinciale Staten van Utrecht hebben op initiatief van de Statenfractie van GroenLinks opnieuw benadrukt dat er zeer strikte regels gelden voor de aanleg van golfbanen in landelijk gebied. Omroep Amersfoort trekt de conclusie dat dat ook voor golfbaan Hoogland-West geldt. Jos Kloppenborg van GroenLinks Provincie Utrecht weet beter: "De motie geldt voor golfbanen in 'landelijk gebied 3', niet voor 'landelijk gebied 1'. Dus kijk nog maar eens goed op de Streekplan­kaart..."

Lees verder

Van der Laan de nieuwe Messias?

Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie bracht op maandag 24 augustus een bezoek aan Amersfoort. Kruiskamp is een van de veertig aandachtswijken van het Ministerie van WWI. Tijdens dat bezoek werd de Minister op de hoogte gesteld van de vorderingen van projecten en initiatieven die in het kader van Amersfoort Vernieuwt zijn opgestart. Dick van de Velde heeft zo zijn bedenkingen bij de reactie van de gemeente.

Lees verder