Nieuws

9. Lubbertus Brugge

Lubbertus is al jarenlang een betrokken lid van GroenLinks, onder andere korte tijd als assisstent van de raadsfractie en hij wil nu graag nog actiever betrokken zijn bij de gemeentelijke politiek. Hij wordt niet in de eerste plaats door grote idealen naar de lokale politiek getrokken, maar door de betrokkenheid bij inwoners en hun wens om gezamenlijk iets moois te maken van de stad. Daarin wil hij bemiddelen en faciliteren en van daaruit zich verdiepen in kwestie en dossiers. Als commissielid of in concrete projecten van de afdeling of de raadsfractie kan hij zich bewijzen en verder ontwikkelen als politicus.

Lees verder

10. Erwin Bruinsma

Erwin is een nieuwe inwoner van onze gemeente. Hij moet nog aarden in Amersfoort, maar we zien in hem een snel lerend talent. Zijn politieke ervaring deed hij de laatste jaren op als commissielid / buitengewoon raadslid in Heerenveen. Zijn benadering van politieke en bestuurlijke vragen is zeer praktisch – uitgaand van wat hij en anderen ervaren in hun directe leefomgeving – hij zal dan ook snel van waarde zijn als fractielid op de terreinen ruimtelijke ordening, onderwijs en milieu.

Lees verder

11. Godfried Reuser

Godfried Reuser heeft op het terrein van ruimtelijke ordening, wonen en duurzaamheid zijn sporen in de loop der jaren ruimschoots verdiend. Daarnaast is hij al jaren lid van GroenLinks, zij het niet altijd actief. Godfried koppelt zijn rustige deskundigheid aan een heldere visie op de problemen van de stad. Godfried ambieert helaas geen verkiezing als raadslid, maar met deze plaats op de lijst spreken we de hoop uit dat de fractie zijn visie en deskundigheid productief zal weten te maken voor het raadswerk.

Lees verder

12. Omaima Boudhan

Omaima is met de fractie in contact gekomen door haar werk als fractie-assistente, dat door een buitenlandse stage deze zomer is geëindigd. Omaima is een jonge studente, die zich snel verdienstelijk heeft gemaakt in de ondersteuning van de fractie. De commissie hoopt dat ze zich hierin verder wil ontwikkelen en ziet dan in haar een talent voor de toekomst, al heeft zij nog geen concrete plannen voor een verhuizing naar onze gemeente.

Lees verder

13. Jos Verheijen

Na de twaalfde plaats volgt een aantal kandidaten die geen verkiesbare plaats ambiëren en/of zich geen kandidaat hebben gesteld voor de lijst. Hun naam zal op de kandidatenlijst worden geplaatst omdat ze mogelijk een eigen netwerk aanboren om te stemmen op GroenLinks. Anderzijds geeft een langere lijst van actieve partijleden ook de mogelijkheid om in de loop van de periode nog eens nieuwe mensen te benaderen voor de rol van buitengewoon raadslid, als de nood hoog mocht worden. En het kan nooit kwaad om met een stevig gevulde kieslijst te bevestigen hoeveel mensen in deze gemeente al voor GroenLinks hebben gekozen.

Lees verder

14. Marc Schmitz

Na de twaalfde plaats volgt een aantal kandidaten die geen verkiesbare plaats ambiëren en/of zich geen kandidaat hebben gesteld voor de lijst. Hun naam zal op de kandidatenlijst worden geplaatst omdat ze mogelijk een eigen netwerk aanboren om te stemmen op GroenLinks. Anderzijds geeft een langere lijst van actieve partijleden ook de mogelijkheid om in de loop van de periode nog eens nieuwe mensen te benaderen voor de rol van buitengewoon raadslid, als de nood hoog mocht worden. En het kan nooit kwaad om met een stevig gevulde kieslijst te bevestigen hoeveel mensen in deze gemeente al voor GroenLinks hebben gekozen.

Lees verder