Nieuws van Frans Prins - niet meer actief

De richting is goed, het tempo mag hoger

Dinsdag 20 juni waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. De verschillende politieke partijen keken terug en reflecteerden op wat er in Amersfoort is gebeurd. Ook werd vooruit gekeken en werd een kritische blik geworpen op de kadernota van het college, waarin de plannen staan voor de komende vier jaar. Hieronder de tekst zoals deze is uitgesproken door fractievoorzitter Frans Prins namens de GroenLinksfractie:

Lees verder

Een fatsoenlijke stad kost wat

De gemeente Amersfoort moet de komende jaren 19 miljoen extra bezuinigen. Dat is een forse opgave, maar noodzakelijk om de stad weer financieel gezond te maken. 19 miljoen bezuinigen in een stad die de afgelopen jaren al flink bezuinigd heeft, kan niet zonder dat het pijn doet. GroenLinks vindt daarom dat iedere keuze om te snijden, gebaseerd moet zijn op een visie wat voor stad we willen zijn. In de keuze die de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en de ChristenUnie nu aan de stad hebben voorgelegd, missen wij die visie. 

Lees verder

GroenLinks antwoordt op hartekreet van 75 Amersfoorters over bezuinigingen

“Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken” staat in de oproep aan het gemeentebestuur die dinsdag namens 75 verbijsterde, boze en teleurgestelde inwoners van Amersfoort aan de gemeenteraad is aangeboden. Reden is dat er, aldus de oproep, een onzinnig bezuinigingsproces is gestart waarbij voor 60 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen over de schutting is gegooid zonder enige richting en kaders. GroenLinks is het daar hartgrondig mee eens. Pas het proces meteen aan, vindt de fractie.

Lees verder

De raad is onvoldoende en niet tijdig geïnformeerd over preventief toezicht

GroenLinks dient dinsdag 3 maart samen met Amersfoort2014 een motie van afkeuring in tegen de wethouder financiën. We vinden namelijk dat de wethouder de raad onvoldoende en niet tijdig heeft geïnformeerd over het preventieve toezicht waaronder de provincie Utrecht de gemeente Amersfoort inmiddels heeft geplaatst. Pas op 2 december 2014, drie weken nadat de raad de begroting 2015-2018 had vastgesteld, kwam de aap uit de mouw en gaf het college aan dat de provincie Utrecht het voornemen had Amersfoort onder preventief toezicht te willen plaatsen. Voor de raad was dat een volslagen verrassing. Op dat moment was het voor de gemeente Amersfoort te laat om een herstelbegroting te maken en preventief toezicht af te wenden.

Lees verder

College B&W is de regie kwijt

Het college B&W is in paniek en de regie kwijt. Amersfoort moet 19 miljoen bezuinigen en dat gaat zeer doen in de stad. De kaasschaaf voldoet niet meer. Drastische keuzes zijn nodig; wat doet de gemeente nog wel, wat niet meer. Het college beloofde de burgers dat de stad mocht meepraten in deze ‘kerntakendiscussie’. Maar een halfuur voor het gesprek in de gemeenteraad hierover, trokken de wethouders deze belofte in. 

Frans Prins blogt