Nieuws van Astrid Janssen

Algemene Beschouwingen: Tijd voor verandering

Op dinsdag 31 oktober hebben de elf fracties in de gemeenteraad hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar gegeven. Hiermee is de raad de begrotingsbehandeling gestart. De programmabegroting wordt op dinsdag 8 november door de gemeenteraad vastgesteld. Lees hieronder wat Astrid Janssen namens GroenLinks heeft gezegd.

 

Lees verder

Motie Aardgasloos unaniem aangenomen!

Aardgasloos

Wij hebben de ambitie dat Amersfoort in 2030 een CO2-neutrale gemeente is. We weten allemaal dat daar geen aardgas bij past. De gemeente stelt al plannen op om van de bestaande aardgasleidingen af te komen. Maar tegelijkertijd worden er nog steeds nieuwe woningen aangesloten op het aardgasnet. Stedin kondigt in zijn eigen stukken al aan dat het hier ongelukkig mee is.

En dan komt een viertal bewonersgroepen: Duurzaam Soesterkwartier, Duurzaam Amersfoort Zuid, Duurzaam Nieuwland en Amersfoort Geeft Energie met de oproep: gemeente neemt u alstublieft uw verantwoordelijkheid. En dan past het dat we dan onze verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat we zo snel als redelijkerwijs mogelijk er geen nieuwe aansluitingen meer komen.

Lees verder

Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop. De gemeente probeert hem onder controle te krijgen met een grote publiekscampagne en de inzet van gif. Om die publiekscampagne hebben we als GroenLinks zelf gevraagd. En tegen het gif hebben we ons verzet. Maar de meerderheid in de gemeenteraad vond in dit geval de inzet van glyfosaat/Roundup gerechtvaardigd en daarom wordt het nu toch toegepast.

Lees verder

Visie op het Stadshart

Muurhuizen (foto: W. van Rooijen)

Dinsdag 18 april besluit de gemeenteraad over de visie op het stadshart. Deze visie is het resultaat van een langdurig, interactief gesprek met de stad. Het resultaat valt daarom wat tegen. Het is vooral een optelsom van al in gang gezet beleid. Belangrijk voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad vinden we hoe er omgegaan wordt met verkeer. Daar zou deze visie zeker op kunnen worden aangescherpt. 

Lees verder

College omzeilt gemeenteraad bij bouw supermarkt Neptunusplein

 Er verdwijnt groen en water voor de bouw van de winkel.

De raadsfractie van GroenLinks is ernstig geschrokken van de plannen van het college om de bouw van een nieuwe supermarkt op het Neptunusplein toe te staan. De fractie heeft inhoudelijke bedenkingen ten aanzien van het plan. Daarnaast vindt GroenLinks het besluitvormingsproces ongelukkig gekozen.

 

Lees verder

Hoe breng je urgentie over?

Ongeloof, het is na een dag nog altijd niet gezakt. Mijn ongeloof over het gebrek aan gevoel van urgentie bij heel veel mensen om iets te doen tegen klimaatverandering. "Natuurlijk vinden we duurzaamheid belangrijk," hoor ik, "maar zonnepanelen of windmolens op deze plek vinden we geen goed idee". Iedereen is voor duurzaamheid, zoals ook iedereen voor vrede en tegen onrecht en armoede is. Maar zodra ze daarvoor zelf iets moeten inleveren, zijn andere dingen belangrijker. 

Lees verder