Ter nagedachtenis: Moniek Streng

Moniek Streng, die van 2015 tot 2019 bestuurslid was van onze vereniging, is 15 juli jl. overleden. We wisten al een geruime tijd dat zij ongeneeslijk ziek was. We zijn haar zeer dankbaar voor haar werk voor onze partij. Met haar inzet heeft ze mede de basis gelegd voor de plek die Groenlinks nu inneemt in Amersfoort.

Moniek speelde onder meer een belangrijke rol bij het tot stand komen van ons verkiezingsprogramma in 2018. We herinneren ons Moniek als een markante persoonlijkheid, die fungeerde als kritische volger van de politiek en GroenLinks in het bijzonder. Zij schuwde niet om stevig op te komen voor haar idealen met betrekking tot de zorg voor jongeren en de rol van vrouwen in onze samenleving. Met Moniek erbij was geen enkele bestuursvergadering saai. Scherp en analytisch als zij was, wist zij altijd snel tot de kern komen.

We zullen haar missen en wensen haar gezin, familie en vrienden veel sterkte toe.

Bestuur en fractie GroenLinks Amersfoort