Verbouwing van het Stadhuis - wat vindt GroenLinks?

Dertig miljoen uitgeven voor de verbouwing van het stadhuis, is dat niet veel te veel? Moet je dan niet gewoon een nieuw gebouw neerzetten of een bestaand ander pand gaan huren?
De afgelopen weken is er in de raad en in de stad veel gediscussieerd over de renovatie van het stadhuis. Het was de zoveelste keer dat het dossier op tafel kwam. En de zoveelste keer dat feiten, aannames en verzinsels door elkaar heen gebruikt werden.
 

Dertig miljoen euro is veel geld. Waarom zou je dat uitgeven aan een verbouwing? Om twee belangrijke redenen: 1. er is een financiële business case en 2. er is een morele opdracht. 
De financiële business case houdt in dat de euro's die erin gaan, leiden tot minder jaarlasten. Want die zijn torenhoog. Concreet en versimpeld: isoleren is voordeliger dan extra blijven stoken. En muren slopen levert een hogere dichtheid aan werkplekken op, waardoor we andere gebouwen kunnen afstoten. 
De morele opdracht: de gemeente zit in een gebouw met energielabel G, terwijl ze zelf mede-ondersteuner is van de opdracht om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Niet echt een goed voorbeeld, dus. Daarnaast is het gebouw zo onhandig ingericht dat er meerdere extra gebouwen ingezet worden om iedereen te huisvesten. Dit komt de samenwerking niet ten goede. Bovendien lekt het dak op plaatsen en is de klimaatbeheersing ook niet echt prettig voor medewerkers. Het is dus ook een kwestie van goed werkgeverschap. 

Zijn de alternatieven dan niet beter? We kunnen ook sloop/nieuwbouw doen. Of een pand elders gaan huren. In beide gevallen zitten we met Stadhuisplein 1. De gemeente heeft hier nog lange tijd verplichtingen, die afgekocht zullen moeten worden. Daarnaast moet een andere locatie ook geschikt gemaakt worden. De enige plek die in de stad als geschikt werd gezien, een deel van het voormalige Agis-pand, is inmiddels verhuurd aan een bedrijf dat naar Amersfoort verhuisd is. Velen waren hier boos over. Ze hadden ook blij kunnen zijn met de komst van een nieuw werkgever naar de stad. Een kwestie van omdenken. 
Dan sloop/nieuwbouw. Het is een illusie dat nieuwbouw goedkoper is dan verbouwen. Behalve dat dit langer zou duren, is het ook een verspilling van materiaal en van constructie die op zich nog goed is. 

Is GroenLinks dan niet kritisch? Zeker wel. Een renovatie kent meer onzekerheden dan nieuwbouw. De beheersing van tijd, geld en kwaliteit is dus een grote uitdaging en tegenvallers liggen op de loer. Het is van belang om van fase naar fase dit heel goed te blijven volgen en tussentijds bij te sturen als dit nodig is. 
Maar we zijn ook zeer kritisch op het functioneren van de gemeenteraad.

Het vooruitschuiven van het besluit heeft het uiteindelijk duurder gemaakt. We hadden ook in crisistijd kunnen verbouwen, toen had het banen kunnen sparen. Nu kost het meer, ook omdat de bouw weer in de lift zit. En er is tussentijds toch onderhoud gepleegd dat met een renovatie deels weer ongedaan gemaakt wordt. Nog steeds zijn er fracties die extra scenario's en extra oponthoud willen. Wat dat opleveren moet, is onbekend. Voorlopig drijft uitstel de prijs alleen nog maar verder op. Andere fracties in de raad focussen eenzijdig op het investeringsbedrag. Ze geven blijkbaar liever geld uit aan de gas- en electriciteitsleveranciers dan aan bouwmensen. Want de business case is er. Je moet hem alleen wel willen zien. 

Kan het goedkoper? De opdracht was om sober en doelmatig aan het werk te gaan. Wat niet hoeft, wordt niet gedaan. Dus worden sommige stukken, zoals bepaalde toiletgroepen in zijn geheel uitgesloten. Maar we willen wel extra toiletten voor rolstoelgebruikers. Ook duurzaamheidsmaatregelen worden aan een business case onderworpen. Onder aanvoering van de grootste partij van de raad zijn de regels zo gesteld dat alle duurzaamheidsmaatregelen zichzelf moeten terugverdienen. GroenLinks is teleurgesteld over deze hardvochtige opstelling. Het kan ertoe leiden dat je een minder goed plan maakt, omdat deze regels knellen. Waardoor we op termijn toch weer meer geld uit moeten geven om bijvoorbeeld van het aardgas af te komen. 

Onze conclusie is dus: ja het is veel geld. Maar we hebben geen zinnige alternatieven meer. En het wordt nog meer als we het werk nog langer uitstellen. We moeten de uitvoering goed volgen. Maar laten we dan alsjeblieft nu aan de slag gaan.