Nieuws over Astrid Janssen

Moet de democratie zijn werk doen?

Aan het eind van mijn studie volgde ik het vak Civiele Techniek in Ontwikkelingslanden. Eén van de belangrijkste dingen die je daar leerde, was dat je vooral de lokale bevolking erbij moest betrekken. Dat zorgde voor draagvlak en die lokale bevolking wist meer dan jij van het gebied. Door hun betrokkenheid wordt een plan beter.

Astrid Jansen blogt

Fractieteam 2014-2018

v.l.n.r. Jeroen Bulthuis, Dillian Hos, Frans Prins, Hiske Land, Astrid Janssen, Lubbertus Brugge, Esther Lieverse

De nieuwe fractie van GroenLinks bestaat uit Frans Prins (fractievoorzitter), Hiske Land (vice-fractievoorzitter) en Astrid Janssen. De raadsleden worden ondersteund door de buitengewone fractieleden Lubbertus Brugge en Jeroen Bulthuis. Zij treden op als tweede woordvoerder op een aantal dossiers. Dillian Hos en Esther Lieverse zijn fractiemedewerkers. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor inhoudelijke ondersteuning, secretariaat en publiciteit.

Bekijk de portefeuilleverdeling

Formatie nieuw College van B en W

Gekozen raadsleden GroenLinks Amersfoort: v.l.n.r. Frans Prins, Hiske Land, Astrid Janssen

Nu de definitieve uitslag van de verkiezingen is vastgesteld en de nieuwe raadsleden bekend zijn, beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie en een nieuw college. Maandagavond 24 maart is er een openbaar gesprek tussen de politieke partijen die in de raad gekozen zijn. Dinsdag wordt er afscheid genomen van de huidige raad, en donderdag worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Leden van GroenLinks Amersfoort worden via de mail op de hoogte gehouden van het formatieproces.

RaadsMail Gemeente Amersfoort