Nieuws gefilterd op Fractie

Burenhulp Schothorst is er helemaal klaar mee

Op 6 november plaatste Daan Vosskuhler een blog met de titel 'Ik ben er helemaal klaar mee' op Bewoners033.nl. Met stijgende verbazing heeft GroenLinks deze blog gelezen. Wij maken ons – net als veel andere betrokken burgers – zorgen over de transities en transformaties in zorg en welzijn, en wat die voor de bewoners gaan betekenen. De rol van organisaties bij de ontwikkeling en het verankeren van de 'basisinfrastructuur' in de wijken is volgens GroenLinks cruciaal.

Lees de schriftelijke vragen

Algemene beschouwingen over Begroting 2015-2018

"GroenLinks is optimistisch als het gaat om de toekomst van onze stad. Wij geloven in de creativiteit en de veerkracht van Amersfoort. Ondernemers, burgerinitiatieven, belangenorganisaties laten een cultuuromslag zien. We hebben afgelopen jaar de proef met 'het nieuwe samenwerken' afgesloten met de opdracht het nu gemeengoed te maken. Gemeente en gemeenteraad moeten ook veranderen. GroenLinks wil een stad die in evenwicht is. De vraag is of deze begroting daaraan bijdraagt en realistisch is."

Lees de bijdrage van GroenLinks

'Zorg voor de Zorg': dagbesteding en begeleiding

Wat verandert er in de dagbesteding en begeleiding in de zorg nu allerlei taken met een flinke bezuiniging worden overgedragen aan de gemeente? En wat betekent dat voor medewerkers en professionals in Amersfoort?

Over de gevolgen voor onder meer dagbesteding, begeleiding, dementiezorg, gehandicaptenzorg en begeleid wonen organiseren GroenLinks en de ChristenUnie een bijeenkomst voor mensen die in zorg en welzijn werken. Andere politieke partijen zullen ook aanwezig zijn, om te leren van hun kennis en ervaringen en deze mee te nemen in de besluiten die de gemeenteraad nog moet nemen.

Luister, denk, praat en schrijf mee op vrijdag 31 oktober van 16:00 tot 18:00 uur in De Kandelaar, Heiligenbergerweg 64 in Amersfoort. Uw zorgen, vragen, kennis en ervaring staan deze avond centraal!

Lees het programma