Nieuws gefilterd op Fractie

Algemene Beschouwingen: Tijd voor verandering

Op dinsdag 31 oktober hebben de elf fracties in de gemeenteraad hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar gegeven. Hiermee is de raad de begrotingsbehandeling gestart. De programmabegroting wordt op dinsdag 8 november door de gemeenteraad vastgesteld. Lees hieronder wat Astrid Janssen namens GroenLinks heeft gezegd.

 

Lees verder

Hoe breng je urgentie over?

Ongeloof, het is na een dag nog altijd niet gezakt. Mijn ongeloof over het gebrek aan gevoel van urgentie bij heel veel mensen om iets te doen tegen klimaatverandering. "Natuurlijk vinden we duurzaamheid belangrijk," hoor ik, "maar zonnepanelen of windmolens op deze plek vinden we geen goed idee". Iedereen is voor duurzaamheid, zoals ook iedereen voor vrede en tegen onrecht en armoede is. Maar zodra ze daarvoor zelf iets moeten inleveren, zijn andere dingen belangrijker. 

Lees verder

Nog meer woningen aan de Keerkring?

Wie is het al opgevallen? Omdat de gemeente geld nodig heeft, wordt gekeken naar de mogelijke verkoop van sportvelden in de stad. Intussen krijgt voetbalvereniging APWC geen subsidie voor kunstgras; hun sportveld staat op de lijst voor mogelijke verkoop staat.

Lees verder

Een fatsoenlijke stad kost wat

De gemeente Amersfoort moet de komende jaren 19 miljoen extra bezuinigen. Dat is een forse opgave, maar noodzakelijk om de stad weer financieel gezond te maken. 19 miljoen bezuinigen in een stad die de afgelopen jaren al flink bezuinigd heeft, kan niet zonder dat het pijn doet. GroenLinks vindt daarom dat iedere keuze om te snijden, gebaseerd moet zijn op een visie wat voor stad we willen zijn. In de keuze die de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en de ChristenUnie nu aan de stad hebben voorgelegd, missen wij die visie. 

Lees verder

GroenLinks antwoordt op hartekreet van 75 Amersfoorters over bezuinigingen

“Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken” staat in de oproep aan het gemeentebestuur die dinsdag namens 75 verbijsterde, boze en teleurgestelde inwoners van Amersfoort aan de gemeenteraad is aangeboden. Reden is dat er, aldus de oproep, een onzinnig bezuinigingsproces is gestart waarbij voor 60 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen over de schutting is gegooid zonder enige richting en kaders. GroenLinks is het daar hartgrondig mee eens. Pas het proces meteen aan, vindt de fractie.

Lees verder