Lotte Damveld

bestuurslid

Voor een groener en socialer Amersfoort

Sinds ruim 6 jaar ben ik lid van GroenLinks en vanaf het begin ben ik ook actief voor de lokale afdeling.

Ik ben veel actief geweest tijdens de campagnes, ben campagneleider geweest en tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was ik ook kandidaat-raadslid.
Samen met de fractie, bestuur en leden wil ik me inzetten voor een groenere en socialere stad. Een stad waar ik al jaren met veel plezier woon.
Tijdens mijn werk als gedragswetenschapper bij het Leger des Heils zet ik mij al in voor meer inclusiviteit, voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen komen in de maatschappij. Door mij in te zetten voor GroenLinks wil ik ook bijdragen aan een duurzamere wereld en een groenere stad. Als secretaris van bestuur wil ik de link zijn tussen de leden, het bestuur en de fractie en ook bijdragen aan een warme samenwerking tussen de fractie en het bestuur.