Doe mee

Amersfoortse Stier krijgt een warme trui
Amersfoortse Stier krijgt een warme trui

Wil je meedenken met GroenLinks Amersfoort over verkiezingscampagnes en al dan niet ludieke acties? Wil je af en toe of structureel meehelpen met het organiseren van acties, activiteiten en petities?
Wil je het lokale afdelingsbestuur helpen met het publieke debat binnen de partij en tussen partij en samenleving, of zorgen dat leden geïnspireerd worden en zo mogelijk actief worden voor de partij?
Zet je je liever in voor de lokale website of voor onze Twitter- en Facebook-accounts? Of ben je iemand die met de fractie in de gemeenteraad wil meedenken over politieke en inhoudelijke vraagstukken?
Meld je dan aan voor het permanente campagneteam, of neem contact op met het afdelingsbestuur of met de gemeenteraadsfractie.

Permanent Campagneteam

GroenLinks Amersfoort is van mening dat een campagne niet alleen in verkiezingstijd gehouden moet worden maar dat onze partij het hele jaar door een actieve, zichtbare partij moet zijn. Dit betekent dat wij meerdere keren per jaar acties en activiteiten organiseren en bijvoorbeeld ook zichtbaar willen zijn op lokale evenementen. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen, daarom onze oproep om je aan te sluiten bij ons permanente campagneteam!

Wat vragen wij precies van jou? Een inzet van een paar uur per maand of misschien maar een paar uur per jaar, jij bepaalt hoe vaak jij je inzet.

Wat kun je voor ons doen? Ons op de hoogte houden van lokale evenementen waar GroenLinks niet zou misstaan. Jouw netwerk aanboren en mensen enthousiasmeren om mee te doen. Jouw creativiteit aanboren en leuke/grappige/gevatte manieren bedenken om GroenLinks Amersfoort onder de aandacht te brengen. Huis-aan-huis campagne voeren of op straat met mensen in gesprek gaan over onze stad. Er is genoeg keuze, net wat bij jou past!

Bestuur GroenLinks Amersfoort

Bestuursleden van GroenLinks afdeling Amersfoort worden voor (maximaal drie) perioden van twee jaar gekozen.

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Amersfoort ondersteunt de fractie met raad en daad en organiseert verkiezingscampagnes, discussiebijeenkomsten over lokale of landelijke kwesties, maar ook ledenvergaderingen waar het bestuur en de fractie verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de leden in Amersfoort. Sinds begin 2004 wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Het bestuur onderhoudt voorts de contacten met de provinciale afdeling van Utrecht, het landelijk bureau van GroenLinks, en enkele landelijke werkgroepen.

Fractie GroenLinks Amersfoort

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Amersfoort wordt één keer in de vier jaar gekozen.

Sinds de raadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft GroenLinks 3 van de 39 zetels in de gemeenteraad van Amersfoort. De fractie van GroenLinks bestaat uit Frans Prins (fractievoorzitter), Hiske Land (vice-fractievoorzitter) en Astrid Janssen. De raadsleden worden ondersteund door de buitengewoon fractieleden Lubbertus Brugge en Dillian Hos. Zij hebben wel spreekrecht maar geen stemrecht en treden op als tweede woordvoerder op een aantal dossiers. Esther Lieverse is fractiemedewerker. Zij is o.a. verantwoordelijk voor inhoudelijke ondersteuning, secretariaat en publiciteit.